joi, 17 octombrie 2013Cerere de incuviintare a acordului de mediere

In cazul in care tot ceea ce doriti este un model cerere incuviintare acord de mediere il gasiti la finalul 
acestei postari .
Inainte de a folosi un model  trebuie stiut faptul ca:
Atunci cand vorbim de modalitatile de incuviintarea a unui acord de mediere constatam ca, in ciuda legislatiei, practica nu stabileste foarte clar unde se termina atributiile mediatorului in relatia cu partile odata cu incheierea unui acord de mediere. Acordul de mediere si procesul verbal de inchidere a medierii sunt ultimele documente intocmite de mediator conform legii , documente pe care le inmaneaza partilor fara o finalitate, in special cand vorbim de procedura judiciara. Cine se ocupa de investirea cu titlu executoriu a acordului de mediere ?  Exista un model de cerere de incuviintarea a acordului de mediere?
Poate fi mediatorul acela care sa isi extinda atributiile si sa ofere partilor servicii suplimentare ocupandu-se si de incuviintarea in instanta acordului de medire  ?
Legea 192/2006 cu modificarile si completarile ulterioare la art 36 spune foarte clar :Mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna din parti intr-o procedura judiciara sau arbitrala, avand ca obiect conflictul supus medierii.
Intocmirea unei cereri poate fi interpretata drept o forma de asistare a partilor intr-o precedura judiciara ?
Sunt mediatori care si-au stabilit ca practica autentificarea acordurilor de mediere prin procedura notariala, insa si aici apar unele greutati.
Pe de o parte procedurile notariale cresc semnificativ costurile partilor, pe de alta parte nu exista o practica unitara, iar notarii publici de multe ori nu stiu ori nu vor sa tina cont de datele formulate in acord, minimalizand importanta acestuia.
Alte pareri ale mediatorilor exprima ideea ca, in cazul in care partile sunt deja intr-o procedura judiciara acordul ajunge la instanta de judecata, iar in cazul in care aceasta nu exista se indreapta spre notariat.
In plus procedura notariala se exclude cand vorbim de Art. 64 alin. 1. ą din Legea nr. 192/2006 care spune ca “Acordurile de mediere incheiate de parti, in cauzele/conflictele ce au ca obiect exercitiul drepturilor parintesti, contributia parintilor la intretinerea copiilor si stabilirea domiciliului copiilor, imbraca forma unei hotarari de expedient“. Asadar, in cazul acestor acorduri de mediere, partile se vor adresa direct instantei de judecata, ele neavand posibilitatea de a conveni asupra acestor aspecte printr-un acord de mediere autentificat de notarul public, ci doar consfintit de instanta de judecata .
Dar cum fac partile sa se adreseze instantei de judecata ?
Care este modelul de cerere ce trebuie intocmit ?
Poate ca ambiguitatile pleaca de la idea ca medierea este o alternativa la instanta de judecata. Personal consider ca medierea este o completare a unui vid existent in spatiul juridic pana la aparitia ei ( vezi explicatii ) si nu o alternativa,  cum gresit este promovata de foarte multe ori.
La fel cum avocatul are atributii limitate si nu poate face nici treaba mediatorului, nici a executorului judecatoresc, nici a expertilor si nici a notarilor, la fel si atributiile mediatorilor ar trebui sa se limiteze la cele prevazute de lege.
Forma initiala a legii 192/2006 spunea la art 61 aliniatul 2 :
La inchiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, in toate cazurile, sa informeze, in scris, instanta de judecata, daca partile au ajuns sau nu la o intelegere in urma procesului de mediere
Prin urmare singura modalitate legala pe care mediatorul o are de a instiinta instanta de judecata despre incheierea unui acord de mediere este aceasta instiintare.
Cu toate acestea, din comoditate, unii colegi nu intocmeau nici aceasta informare si in locul ei trimiteau instantei de judecata o copie dupa procesul verbal de inchidere a medierii. Practica s-a impus atat de tare incat legea 115/2012 modifica aliniatul 2 al articolului 61 in urmatoarea forma:
“ La incheierea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, in toate cazurile, sa transmita instantei de judecata competente acordul de mediere si procesul-verbal de incheiere a medierii in original si in format electronic daca partile au ajuns la o intelegere sau doar procesul-verbal de incheiere a medierii in situatiile prevazute la art. 56 alin. (1) lit. b) si c).”  
Avem, asadar, o modificare care ne clarifica forma legala prin care mediatorul poate comunica instantelor de judecata faptul ca partile prezente in mediere au ajuns la un acord ce trebuie incuviintat instantei de judecata . Din punct de vedere legal atat si nimic mai mult !
Ma intorc la ideea cu locul medierii in spatiul juridic romanesc . Mediatorul nu trebuie sa fie un ardversar al avocatului, ci o completarea a acestuia.
Faptul ca foarte multi mediatori nu au o pregatire juridica poate duce la complicatii inutile cand este vorba de depasirea atributiilor mediatorilor in zone pe care nu le stapanesc pe deplin.
Pe cale de consecinta, odata ce avem semnat formularul de acceptare a medierii, recomandam partii solicitante sa mearga la un avocat ( eventual un avocat cu onorarii rezonabile din proximitatea dumneavostra in cazul in care va solicita o recomandare) pentru a-i formula o actiune in instanta pe speta ce urmeaza a fi supusa medierii. Demersurile in instanta se pot face si in ziua in care se desfasoara medierea fara sa fie o problema daca doua ore mai tarziu in aceasi zi se depune si acordul de medire insotit de p-v de incheiere a medierii.
Colaborarea cu unul sau mai multi avocati  poate fi utila atat partilor prin reducerea cheltuielilor comparativ  cu procedura notariala, cat si dumneavostra obtinand colaborari care va pot intoarce clienti pe viitor. 
Cu toate acestea din legea 115/2012  Art. 59^2 aflam ca:

Cererea adresata instantei, privind pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor rezultata din acordul de mediere, este scutita de plata taxei judiciare de timbru, cu exceptia cazurilor in care acordul de mediere priveste transferul de proprietate asupra unui bun imobil, a altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale.”
Prin urmare in lege regasim ideea de cerere de incuviintare a acordului de mediere ,fara sa se explice clar cine poate intocmi o astfel de cerere si in ce temei legal in afara acestui articol din legea speciala a medierii.
Asta ne conduce la concluzia ca dispozitiile de mai sus, introduse in Legea 115/2012, ar putea introduce un nou tip de cerere care nu presupune existenta unei actiuni inregistrate pe rolul unei instantei.

De asemenea, conform acestora competenta de incuviintare apartine fie judecatoriei in a carei circumscriptie işi are domiciliul sau reşedinta ori, dupa caz, sediul oricare dintre parti,fie judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere.

-Cu mentiunea ca la momentul in care scriu acest text foarte multi colegi reclama faptul ca unele judecatorii refuza astfel de cereri, modelul de cerere de incuviintare a acordului de mediere utilizat pentru astfel de situatii are urmatorul format:

Domnule Președinte,
Subsemnatii,

Numele si datele de identificare ( parte A)
,
Impreuna cu,

Numele si datele de identificare ( parte B )

Formulam prezenta cerere, in temeiul prevederilor  -art 59 alin (2) legea 192/2006 cu modificarile si completarile ulterioare * 1

Prin care va solicitam respectuos sa validati și sa pronuntati o hotarare de expedient care sa consfinteasca intelegerea noastra concretizata in Acordul de Mediere inregistrat cu nr………. la Biroul de Mediator………., ca urmare a exprimarii vointei noastre comune, libere și neviciate.

Anexam urmatoarele inscrisuri, in original / copie certificata:
1. Acordul de mediere nr……… din data de ……..;
2. Procesul verbal de inchidere a medierii nr……… din ……….;


Domnului Presedinte al Judecatoriei……….
*1 Art. 59


(2) Partile se pot infatisa la instanta judecatoreasca pentru a cere, indeplinind procedurile legale, sa se dea o hotarare care sa consfinteasca intelegerea lor.Competenta apartine fie judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul oricare dintre parti, fie judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere. Hotararea prin care instanta incuviinteaza intelegerea partilor se da in camera de consiliu si constituie titlu executoriu in conditiile legii. Dispozitiile art. 432-434 din Codul de procedura civila se aplica in mod corespunzator.” 


- Pentru situatiile in care avem depusa o actiune in instanta,  dar  vrem sa fim siguri ca nu intampinam surprize neplacute cand se pune problema de a lua act de acordul de mediere depus la registatura, acesta poate fi insotit de o cerere suplimentara dupa urmatorul model:
Catre,
Judecatoria…………
Dosar nr……………
Termen: ……………
Domnule Președinte,

Subsemnatul ( numele si datele de identificare reclamant )

in contradictoriu cu,

( numele si datele de identificare ),

Formulez prezenta cerere, in temeiul prevederilor
-art. 63 din Legea nr.192/2006 modificata si completata*1
-art. 438-441 C.proc.civ  *2 
-art 59 alin (2) legea 192/2006 modificata si completata*3 
-[ pentru divort 374 alin.(1) Cod civil  * 4] ,
Prin care va solicit respectuos sa validati și sa pronuntati o hotarare de expedient care sa consfinteasca intelegerea noastra concretizata  in Acordul de Mediere inregistrat cu nr………. la Biroul de Mediator………., ca urmare a exprimarii vointei  comune, libere și neviciate.
Anexez urmatoarele inscrisuri, in original / copie certificata:
1. Acordul de Mediere nr……… din data de ……..;
2. Procesul verbal de inchidere a medierii nr……… din ……….;

Domnului Presedinte al Judecatoriei……….

*1 – Art. 63
(1) In cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila.
(2) Odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia.
(3) Hotararea de expedient pronuntata conform prevederilor prezentei legi constituie titlu executoriu.

*2 – Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor
Art. 438
Conditiile in care se poate lua act de tranzactie
(1) Partile se pot infatişa oricand in cursul judecatii, chiar fara sa fi fost citate, pentru a cere sa se dea o hotarare care sa consfinteasca tranzactia lor.
(2) Daca partile se infatişeaza la ziua stabilita pentru judecata, cererea pentru darea hotararii va putea fi primita chiar de un singur judecator.
(3) Daca partile se infatişeaza intr-o alta zi, instanta va da hotararea in camera de consiliu.
Art. 439
Forma tranzactiei
Tranzactia va fi incheiata in forma scrisa şi va alcatui dispozitivul hotararii.
Art. 440
Calea de atac
Hotararea care consfinteşte tranzactia intervenita intre parti poate fi atacata, pentru motive procedurale, numai cu recurs la instanta ierarhic superioara.
Art. 441
Domeniu de aplicare
Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator şi in cazul in care invoiala partilor este urmarea procedurii de mediere.
*3  . Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

“Art. 59
(2) Partile se pot infatisa la instanta judecatoreasca pentru a cere, indeplinind procedurile legale, sa se dea o hotarare care sa consfinteasca intelegerea lor.Competenta apartine fie judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul oricare dintre parti, fie judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere. Hotararea prin care instanta incuviinteaza intelegerea partilor se da in camera de consiliu si constituie titlu executoriu in conditiile legii. Dispozitiile art. 432-434 din Codul de procedura civila se aplica in mod corespunzator.” 

*4- Divortul prin acordul sotilor poate fi pronuntat indiferent de durata casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie.

Mediator   Petru Mustateanu-Bucuresti

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu