sâmbătă, 11 mai 2013


Avantajele medierii pentru avocaţi

Activitatea de mediere prezintă multiple avantaje și pentru avocați:
1. Beneficii  de natura obiectivă .
Ca urmare a  faptului că  avocatul îi acordă  consultații și  asistă  partea  la mediere , are dreptul la un onorariu.
Cuantumul acestuia este la latitudinea sa , și depinde de o serie de factori obiectivi  și subiectivi precum ; natura cauzei , dificultatea acesteia , timpul alocat pentru asistarea părții până la întocmirea acordului de mediere , dificultatea litigiului , rezultatele obținute , restituirea taxei de timbru ,etc.

2.Beneficii de ordin subiectiv.
 În situația în care clientul sfătuit și asistat de avocat , a reușit să încheie în timp record , o înțelegere  avantajoasă pentru el ,  acesta va  fi recunoscător specialistului pentru sprijinul și contribuția sa .
Prin  prezența  la mediere , avocatul i-a demonstrat clientului că este serios implicat în cauza  lui  și nu numai atât , că îl interesează și alte aspecte   din viața  sa , ceea ce va determina pe viitor o colaborare sigură între cei doi și  nu una condiționată  de rezultatul pozitiv sau negativ al procesului  din instanță.
Grija avocatului pentru interesele de ansamblu ale clientului  său ,  deschide calea promovării  ,,avocatului  de  familie” practică  foarte cunoscută  și aplicată peste hotare.
Prestigiul avocaților și al consilierilor  juridici , ce se prezintă în instanțe cu acorduri de mediere   , crește atât față de instanță de judecată cât și față de public.
Mediatorul  este persoana care controlează procedura medierii   și păstrează contactul cu părtile , doar atâta timp cât se desfășoară sedințele de  mediere . După încheierea acordului final , acesta își încetează atribuțiile și  intră într-un ,,con de umbră”   pe când avocatul , este cel  ce va cultiva mai departe  relația cu partea asistată șiva  culege timp îndelungat … roadele.

3.Realizari din punct de vedere profesional.

Avocatul și clientul său nu numai că au economisit  timp  și bani apelând la procedura medierii , dar au înlăturat și  riscul de a pierde procesul sau de a menține o stare de incertitudine cu privire  la o soluție finală favorabilă.
Avocatul are satisfacția de a-și fi îndeplinit  cu profesionalism și maximă eficiență , misiunea de a,,gestiona”  problema clientului său .
Avocatul este cel care a analizat cu clientul  său , strategiile  de negociere  pe care să le utilizeze partea în procedura medierii cu  partea adversă.
Avocatul este specialistul care l-a prevenit pe clientul său de  pericolele și riscurile noi , care au apărut  în momentul schimbului de informații dintre părți , și l-a sfătuit , cum să le evite sau să le diminueze efectele.
Avocatul este specialistul care și-a ajutat  clientul să-și formuleze  juridic opțiunile pe care a înțeles să le  lanseze pentru satisfacerea nevoilor sale.
Avocatul este specialistul care prin  simpla sa prezență a asigurat clientului său garanția  respectării cadrului legal al acordului.
Avocatul va continua să-și asiste sau reprezinte în instanță clientul, în situația în care medierea a eșuat.
De astă dată,  va avea o cu totul altă imagine asupra realității conflictului , datorită pozițiilor adoptate de părții în timpul medierii . Va putea face o estimare corectă a situațiilor ambelor părți și își va putea avertiza clientul cu privire la pericolele ce pot să apară.

4. Oportunitati pentru noi colaborări .
Partea care a participat  SINGURĂ  la o mediere ce eventual  a eșuat , va apela cu siguranță la serviciile unui specialist ,  pentru că  a devenit conștientă de fermitatea opoziției părții adverse  cu care se află în litigiu.
Nevoită fiind de împrejurări , partea va dori să  contacteze un avocat  care să o ghideze pe parcursul procesului ce  apare acum ca unică  alternativă de soluționare a problemei sale.
 E destul să vrei hotărât  un lucru, pentru ca o evoluție să se petreacă”.
                                                                                                                                                                                           T. Arghezi.
mediator.
Gabriela  Ichim  .  Bacău

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu